Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

BMW Tweaks vindt het van belang dat je op de hoogte bent van de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen het bedrijf. Je wordt daarom aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

BMW Tweaks is statutair gevestigd aan het Zebraspoor 695, 3605 HP te Maarssen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 53336143. BMW Tweaks is per e-mail te bereiken via info.bmwtweaks@nl en via WhatsApp en SMS op 980 272 41 6)0(13+.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BMW Tweaks omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft BMW Tweaks aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van BMW Tweaks alsmede iedereen die via het contactformulier, e-mail of SMS contact met ons opneemt.

De verwerking van persoonsgegevens door BMW Tweaks valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BMW Tweaks behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2018.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is: (I) Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. (II) Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op het bedrijf rusten. Indien je wenst om geen enkele (persoons)gegevens aan BMW Tweaks te verstrekken, is BMW Tweaks niet in staat om diensten aan je te leveren of contact met je op te nemen. Verder kan het zijn dat BMW Tweaks dan niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke gevallen bij jou. Indien je wel bereid bent tot het verstrekken van alleen gegevens omtrent de auto, dan kunnen betalingen uitsluitend contant plaatsvinden.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt als je gebruik wil maken van de diensten van BMW Tweaks of wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op de site, via sms of via WhatsApp.

Wanneer je contact met ons opneemt via SMS worden er behalve je telefoonnummer geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Indien je contact opneemt via WhatsApp wordt naast het gebruikte telefoonnummer ook een eventuele schermfoto en naam opgeslagen. Gebruik je het contactformulier op de website dan wordt je naam, e-mailadres en, indien je deze invult, je telefoonnummer opgeslagen. Deze informatie zal enkel worden gebruikt om antwoord te geven op de door jou gestelde vragen. Deze informatie blijft maximaal 1 jaar bewaard.

Wanneer je bij ons een online aankoop doet worden je NAW-gegevens, e-mailadres en het chassisnummer van de auto opgeslagen. Het e-mailadres is nodig voor het kunnen onderhouden van contact en voor het sturen van belangrijke informatie, zoals status updates van de verwerking van je bestelling. Het chassisnummer van de auto is nodig om vrijschakelcodes te kunnen leveren voor navigatie updates. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn van maximaal 7 jaar.

Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door BMW Tweaks zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor BMW Tweaks. Je kunt hierbij denken aan de betaalproviders van BMW Tweaks.
Ook zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met derden als BMW Tweaks op grond van een wettelijke verplichting gehouden is je persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

BMW Tweaks heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo worden je persoonsgegevens versleuteld opgeslagen op onze eigen server in Nederland.

Je privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van je persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren. Indien je de door jou verstrekte gegevens wil inzien en/of wijzigen dan kun je een e-mail sturen naar info@bmwtweaks.nl.

Klachten

Mocht je een klacht willen indienen over BMW Tweaks met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@bmwtweaks.nl. Ook kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).